Cách gửi tài liệu khởi kiện đến các công sở

Chuẩn bị xong tất cả tài liệu (giấy kiện cáo, bản kiểm tra điều kiện, những bằng chứng, photocopy thẻ lưu trú, vv…), thì bạn phải gửi đến Cục tiêu chuẩn lao động và Cơ quan nhập cảnh bằng cách sau đây.

1. Viết giấy hướng dẫn (phiếu gửi) như dưới đây.

Download / Tải xuống (DOCX, 82KB)

2. Viết địa chỉ các công sở trên phong bì

Cục tiêu chuẩn lao động
Xem địa chỉ Cục tiêu chuẩn lao động ở các khu vực thì bấm nút này

Cơ quan nhập cảnh
Xem địa chỉ Cơ quan nhập cảnh ở các khu vực thì bấm nút này

3. cho tất cả tài liệu vào phong bì.
– Trường hợp có dữ liệu như ghi âm, quay Video thì bạn phải ghi dữ liệu trên đĩa CD/DVD
Xem cách ghi trên đĩa CD/DVD thì hãy tham khảo trang Web này.
http://www.kynangudcntt.tk/2016/10/huong-dan-burn-ia-cddvd-bang-win-xp-win.html

4. Chuẩn bị phong bì xong, thì bỏ vào thùng thư công cộng.
– trước khi bỏ phong bì vào, bạn nên chụp hình phong bì và tất cả tài liệu, để chắc chắn bạn là người đã gửi thư đến đó (đây là để tránh việc gửi thưgặp vấn đề.)

Hình thùng thư công cộng.

**Nếu bạn không hiểu cách ghi dữ liệu trên đĩa CD/DVD, thì bạn nhờ công ty này được bằng tiếng Việt.**
Xin lỗi, Bây giờ Link đang được chuẩn bị, sẽ được bổ sung sau.
#Bạn phải trả chi phí 4,500 yen#

Nội dung chi phí

  • Ghi dữ liệu trên đĩa CD x 3
  • Cái hộp CD x 3
  • Phiên dịch về nội dung dữ liệu bằng tiếng Nhật (được viết giải thích chi tiết bằng tiếng Nhật về nội dung CD)
  • phí giao hàng (Bạn phải gửi dữ liệu bằng mạng, bạn nhận được CD bằng thư tín)

Lại trang chủ

 

Translate »
Top