Học tiếng Nhật giá rẻ


Trang này thì, Giới thiệu thông tin có ích để học tiếng Nhật giá rẻ.
Thông tin lớp học trong trang web là lớp học được khai giảng bởi các tổ chức tự quản hay đoàn thể người tình nguyện.
Không phải là trường học cho đi du học.
Nhưng người ai nước ngoài ơ Nhật cũng tham gia được giá rẻ và dễ dàng.
Nếu có lớp học ở gần nhà thì hãy tham gia thử nhé.


*Bây giờ, thông tin có Hokkaido, tỉnh Aomori, tỉnh Akita, tỉnh Iwate, tỉnh Yamagata, tỉnh Miyagi, tỉnh Fukushima.
Các tỉnh còn lại thì khi sắp xếp các thông tin đủ xong mới được viết thêm.
**Thông tin này là thông tin thời điểm vào tháng 11 năm 2017.
Có khá năng thông tin sẽ thay đổi. nên liên hệ đến các trường trước khi đi tham gia.

Translate »
Top