Chi tiết cách thu thập những bằng chứng

Đầu tiên, quan trọng nhất là phải còn ghi lại tất cả mọi thứ.
Ví dụ :
– ngày đi làm
– giờ làm việc mỗi ngày.
– số tiền lương mỗi tháng
(Nếu bạn được nhận lương tiền mặt và tiền đó để trong bao thư, thì bạn phải giữ tất cả bao thư đó. Đặc biệt là trường hợp có số tiền được ghi trên bao thư.)
– số tiền thuê nhà mỗi tháng
– số tiền điện, nước, ga mỗi tháng
– số tiền khấu trừ khác
Viết tay cũng được.
Nhật ký, sổ tay, ghi trên tấm lịch, cách nào cũng được.

Ví dụ Ký lục về ngày giờ đi làm.

Ví dụ bảng lương công ty cho bạn

Download / Tải xuống (PDF, 103KB)

 

Hơn thế nữa, Trường hợp được nhận bảng lương, bản hợp đồng, những loại giấy tờ thì bạn phải giữ tất cả trong tay mình.

Dù không có bằng chứng gì hết, nhưng bạn vẫn còn những kỷ lục như thế này, thì có khả năng Cơ Quan Nhập Cảnh và Bộ Tiêu Chuẩn Lao Động sẽ chấp nhận bằng chứng này để chứng minh công ty đã vi phạm.
Nhưng, cách này thì không chắc chắn, vì vậy bạn nên ghi âm (bằng điện thoại di động, quay Video cũng được)  nói chuyện về tiền lương với công ty.
Ví dụ nói chuyện về :
– hỏi về tiền lương 1 giờ (Nếu công ty trả lời là thấp hơn mức lương tối thiểu thì đoạn ghi âm này chắc chắn trở thành một bằng chứng)
– hỏi tính lương mỗi tháng như thế nào
– hỏi tại sao tiền nhà cao
– hỏi tại sao tiền điện, ga, nước cao (Bạn nên yêu cầu cho bạn bảng kê chi tiết các chi phí.)

Và, Trường hợp công ty có ký lục về giờ làm việc mỗi nhân viên, thì hãy chụp hình nơi cất giữ tài liệu đó.
**khi cục tiêu chuẩn lao động điều tra, nếu có hình chỉ nơi đó, thì họ nhanh chóng tìm ra được bằng chứng chính xác.**

Vả lại, Trường hợp tiền thuê nhà (ký túc xá) của bạn là quá mắc không hợp lý, thì hãy chụp hình các nơi.
**Giá thuê nhà phải hợp lý so với giá thuê nhà lân cận trong khu vực đó.**
VD : chụp hình như sau đây.

  • Bề ngoài nhà
  • Nhà bếp
  • Nhà vệ sinh
  • Phòng tắm
  • Phòng ngủ
  • vv…

Vả lại, Trường hợp tiền điện/nước/ga của bạn là quá mắc không hợp lý, thì hãy giữ / chụp hình giấy hoá đơn hay là chụp hình đồng hồ điện/nước/ga mỗi tháng.
**Giá điện/nước/ga phải phù hợp mức sử dụng thực tế. theo kiểm tra số lượng đồng hồ mỗi tháng thì tính được chi phí thực tế **

Các hoá đơn là như sau

Hoá đơn Điện

Tham chiếu : Công ty Điện lực Tokyo

Hoá đơn Nước

Tham chiếu : Cục nước thành phố Tokyo

Hoá đơn Ga

Tham chiếu : công ty ga Tokyo

Các đồng hồ điện/nước/ga là như sau

Đồng hồ Điện

Đồng hồ Nước

Đồng hồ Ga

Lại trang chủ

 

Translate »
Top