Hướng dẫn cách kiện cáo

Nếu gặp phải những vi phạm pháp luật trong quá trình làm viêc thì bạn có biết cách giải quyết không?
Khi làm việc ở Nhật, chúng ta có thể đối mặt với những vấn đề.
Ví dụ:
1. không thể nhận được mức lương tối thiểu hợp pháp.
2. bị khấu trừ quá nhiều tiền từ lương, mà không có giải thích và chứng minh gì.
3. bị buộc về nước từ công ty.
4. bị hạn chế tự do trong cuộc sống. (cấm gặp bạn bè, cấm nói chuyện với người Nhật, cấm ngủ qua đêm ở ngoài, v.v..)
5. bị thương trong khi làm việc.
6. bị đánh đập trong công ty.

Trường hợp trong 6 ví dụ như thế này thì bạn phải khởi kiện tại nơi thích hợp và phải chuẩn bị những tài liệu thích hợp để chứng minh.
1 và 2 : Bạn phải kiện tại Cục tiêu chuẩn lao động. / vi phạm luật tiêu chuẩn lao động. *1
3 và 4 : Bạn phải kiện tại Cơ quan nhập cảnh. / vi phạm luật nhập cảnh.
5 và 6 : Bạn phải kiện tại Công an. / vi phạm luật hình sự.

*1 Nhiều trường hợp, nếu bạn đã gửi đơn kiện tại Cục tiêu chuẩn lao động thì công ty sẽ ép buộc bạn về nước.
Khi gửi đơn xin đến Cục tiêu chuẩn lao động , đồng thời bạn cũng phải cũng gửi đơn xin đến Cơ quan nhập cảnh.
Bằng cách đó, bạn có thể bảo vệ mình không bị buộc về nước bởi công ty.

Nội dung bài báo này, sẽ được giải thích qua các ví dụ thực tế dưới đây.

Để giải quyết vi phạm luật tiêu chuẩn lao động
Cách làm đơn kiện để nộp lên Cục lao động
Cách viết giấy kiện cáo
Chi tiết cách thu thập những bằng chứng
Về mức lương tối thiểu

Lại trang chủ

 

Translate »
Top