Về tổ chức thực tập kỹ năng người nước ngoài

Tổ chức thực tập kỹ năng người nước ngoài mới được thành lập theo chế độ thực tập sinh kỹ năng mới vào năm 2017.

Mục đích đó là giám sát nghiệp đoàn mà đang quản lý thực tập sinh.
Vả lại, Tổ chức này hỗ trợ cho thực tập sinh. và khi nào thực tập sinh xin giúp đỡ vì công ty hay nghiệp đoàn có vấn đề gì thì tổ chức này sẽ điểu tra công ty hay nghiệp đoàn đó.
Tổ chức này bắt đầu làm việc kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2017.
Nếu gặp khó khăn trong thời gian thực tập ở Nhật thì bạn nên liên lạc tổ chức này.

Tổ chức này có trang Web dưới đây.

 Tư vấn bằng ngôn ngữ bản địa- Tiếng Việt 

Ở trang web trên đây, có liên hệ tư vấn bằng tiếng Việt để giải quyết những vấn đề trong thực tập kỹ năng.
Cách tư vấn có 3 cách.
1. Tư vấn và khai báo từ trang tư vấn bằng ngôn ngữ bản địa
(Tiếp nhận thông tin 24 giờ hàng ngày)
2. Tư vấn bằng điện thoại
(Thứ hai, thứ tư, thứ sáu/11:00 – 19:00/Số điện thoại: 0120-250-168/Miễn phí)
3. Tư vấn bằng thư

*Nhấn hình ở trên thì hình ảnh mở rộng

Nếu bạn muốn biết chi tiết hơn và muốn liên lạc với họ thì nhấn vào Link (Tư vấn bằng ngôn ngữ bản địa – Tiếng Việt) ở trên đây.

 Những tài liệu cho thực tập sinh người Việt  

Có thông tin hữu ích bằng tiếng Việt.
Các thực tập sinh mọi người hãy nhấn các mục, tài xuống và đọc những tài liệu hướng dẫn này.

 

Lại trang chủ

 

Translate »
Top