Để giải quyết vi phạm luật tiêu chuẩn lao động


Nếu gặp phải vấn đề lao động ở Nhật thì bạn có thể nhờ giúp đỡ tại Cục tiêu chuẩn lao động để giải quyết.


Nội dung ví dụ của vấn đề vi phạm lao động là dưới đây
– công ty không trả tiền lương the luật mức lương tối thiểu
– công ty không trả tiền làm thêm theo luật quy định về phụ trợ ngoài giờ, ngày nghỉ ban đêm
– công ty không cho phép ngày nghỉ 1 tuần 1 lần hay 4 tuần 4 lần
– công ty không cho phép cho ngày nghỉ phép có lương hàng năm
– công ty yêu cầu quy định bạn phải xin phép để đi ra ngoài từ ký túc xá
– công ty không cho phép bạn đi bệnh viện
– công ty cho bạn làm việc trong môi trường nguy hiểm (không theo luật vệ sinh an toàn lao động)
– Khi bị bệnh hay bị thương, công ty bắt bạn phải nghỉ việc và bị buộc về nước (trường hợp này thì, bạn cũng phải kiện cáo tại Cục quản nhập cảnh)


Đây là một ví dụ cách báo cáo vi phạm và quy trình giải quyết

Nếu bạn muốn download file thì bấm đây.

Lại trang chủ

 

Translate »
Top