Về trang Web này

Trang Web này là để giải quyết vấn đề về lao động của người VN ở Nhật.
*đặc biệt là cho thực tập sinh và du học sinh

このサイトについて:このページは日本で働くベトナム人の労働問題を解決するためのサイトです
*特にベトナム人実習生と留学生を対象としています

Nội dung giải thích sau đây.
* Luật tiêu chuẩn về lao động
* Luật nhập cảnh
* Cách giải quyết vấn đề lao động
* Bạn phải chuẩn bị những tài liệu nào để giải quyết?
* Nếu bạn gặp khó khăn thì có ai có thể giúp bạn? (Chỉ cho thực tập sinh)

Trang web này được viết bởi người Nhật thích người Việt.
Nên tiếng Việt được sử dụng trong web này kỳ lạ.
Khi nào phát hiện câu văn cần chỉnh sửa thì bạn hãy gửi tin nhắn với câu văn đúng bằng cách bấm nút liên hệ ở bên phải trong web này.
Và nếu muốn thông tin khác về cách giải quyết lao động ở Nhật thì bạn hãy gửi tin nhắn trong như cách trên.

サイト内容は以下の通りです
*労働基準法について
*入管法について
*労働問題の解決法
*解決に向けて必要な書類
*実習生問題解決の支援者紹介

このサイトは日本の労働問題や法律問題に直面したベトナム人労働者にも解決方法がしっかり分かるよう、ベトナム語による投稿となっています。
日本語(または他の言語)で読みたい方は、画面下部にあるTranslateボタンを押して、任意の言語を選択して下さい。
翻訳エンジンは”Google Translate”です。

Lại trang chủ

 

Translate »
Top