Bản kiểm tra điều kiện lao động

Đầu tiên bạn nên kiểm tra điều kiện lao động của bạn.

Sau đây là bản kiểm tra điều kiện được công khai theo Bộ lao động và phúc lợi xã hội.

Download / Tải xuống (PDF, 40KB)

sau khi viết lại điều kiện lao động của bạn, hãy xác nhận điều kiện lao động của bạn có phù hợp với luật pháp quy định hay không ở phía dưới trang này.

 

Lại trang chủ

 

Translate »
Top