Ví dụ thực tế về luật lao động – 2

Bộ lao động an sinh xã hội ở Nhật trình bày tài liệu về ví dụ thực tế trên trang web.
Bạn nên kiểm tra trang web ấy có tương tự với hoàn cảnh của bạn hay không.

Trang này giải thích về ví dụ thực tế của luật tiêu chuẩn lao động liên quan với luật mức lương tối thiểu.

Nếu bạn muốn biết thông tin khác thì hãy đọc bài đăng này.
Và, khi bạn cần PDF của Bộ lao động an sinh xã hội tại Nhật Bản, thì hãy nhấn vào đây để tải xuống

 

Số 2 : 『Luật mức lương tối thiểu』

Mức lương phải cao hơn mức lương tối thiểu luật định. (Điều 4).
Chẳng hạn như, dù có sự ký kết hợp đồng lao động qui định tiền lương dưới mức lương tối thiểu, thì mức lương đó cũng trở nên vô hiệu và mức lương phải trả sẽ là mức lương tối thiểu.
*Có 2 loại mức lương tối thiểu, trường hợp mức lương thích dụng với cả 2 trường hợp, thì mức lương tối thiểu cao hơn sẽ thích dụng (điều 6).

① Mức lương tối thiểu theo khu vực (mức lương tối thiểu được qui định tùy theo tỉnh – phủ – đạo – đô).
② Mức lương tối thiểu đặc biệt (ngành nghề riêng biệt), mức lương tối thiểu được qui định với đối tượng là những người lao động chính yếu của từng nghành nghề đặc biệt.

<Một vài thí dụ vi phạm>
Dù mức lương tối thiểu theo khu vực riêng biệt là 700 yen, nhưng chỉ được trả theo ký kết hiệp ước lao động giữa tu nghiệp sinh và phía chủ là 500 yen.

 

*Dàn bài này được trích dẫn từ trang web từ Bộ lao động an sinh xã hội tại Nhật Bản.
[Cho các bạn mọi người thực tập sinh]
[PDF tại Bộ lao động và phúc lơi xã hội tại Nhật Bản]

Lại trang chủ

 

Translate »
Top