Ví dụ thực tế về luật lao động

Ví dụ thực tế về luật lao động

Bộ lao động an sinh xã hội ở Nhật trình bày tài liệu về ví dụ thực tế trên trang web.
Bạn nên kiểm tra trang web ấy có tương tự với hoàn cảnh của bạn hay không.

Luật lệ liên quan tiêu chuẩn lao động Nhật Bản có những luật như dưới đây (trích đoạn).
Nếu bạn muốn biết về thực tế chi tiết của số 1 – 4, thì hãy nhấn tiêu đề của các số.
Và, khi bạn cần PDF của Cục lao động an sinh xã hội tại Nhật Bản, thì hãy nhấn vào đây để tải xuống

 


 1. Luật tiêu chuẩn lao động
  *để biết chi tiết hãy bấm tiêu đề phía trên

  1. Cấm chỉ việc bóc lột trung gian (điều 6)
  2. Vô hiệu của hợp đồng vi phạm luật tiêu chuẩn lao động (điều 13)
  3. Minh thị rõ ràng điều kiện lao động (điều 15)
  4. Cấm chỉ dự định bồi thường
  5. Cấm chỉ việc bắt buộc để dành tiền (điều 18)
  6. Giới hạn của việc sa thải (điều 19)
  7. Báo trước việc sa thải (điều 20, điều 21)
  8. Trả tiền lương (điều 24)
  9. Trợ cấp nghỉ việc (điều 26)
  10. Giờ lao động (điều 32, điều 34, điều 35)
  11. Tiền lương phụ trội ngoài giờ qui định, ngày nghỉ và ban đêm (điều 37)
  12. Ngày nghỉ phép có lương hàng năm (điều 39)
  13. Giới hạn của qui định chế tài (Điều 91)
  14. Ký túc xá (điều 96 v.v…)
 1. Luật mức lương tối thiểu
  *để biết chi tiết hãy bấm tiêu đề phía trên

  • Mức lương phải cao hơn mức lương tối thiểu luật định. (Điều 4).
 1. Luật vệ sinh an toàn lao động
  *để biết chi tiết hãy bấm tiêu đề phía trên

  1. Phòng ngừa tai nạn v.v… (điều 20 v.v…)
  2. Giáo dục vệ sinh an toàn (điều 59)
  3. Giới hạn của công việc (điều 61)
  4. Khám súc khỏe (điều 66)
 1. Luật bảo hiểm bồi thừng tai nạn người lao động
  *để biết chi tiết hãy bấm tiêu đề phía trên

   


*Dàn bài này được trích dẫn từ trang web từ Cục lao động an sinh xã hội tại Nhật Bản.
[Cho các bạn mọi người thực tập sinh]
[PDF tại Bộ lao động và phúc lơi xã hội tại Nhật Bản]

Lại trang chủ

 

Translate »
Top