Ví dụ thực tế về luật lao động – 4

Bộ lao động an sinh xã hội ở Nhật trình bày tài liệu về ví dụ thực tế trên trang web.
Bạn nên kiểm tra trang web ấy có tương tự với hoàn cảnh của bạn hay không.

Trang này giải thích về ví dụ thực tế của luật tiêu chuẩn lao động liên quan với luật bảo hiểm bồi thường tai nạn người lao động.

Nếu bạn muốn biết thông tin khác thì hãy đọc bài đăng này.
Và, khi bạn cần PDF của Bộ lao động an sinh xã hội tại Nhật Bản, thì hãy nhấn vào đây để tải xuống

 

Số 4 : 『Luật bảo hiểm bồi thường tai nạn người lao động』

Trường hợp người lao động bị tai nạn trong lúc đang làm việc hay đang trên đường đến nơi làm việc, dựa trên sự yêu cầu của người bị tai nạn và gia tộc có thể nhận được những trợ cấp chính như dưới đây.

① Trường hợp cần phải dưỡng bệnh thì sẽ không mất tiền chữa trị hoặc được chi trả phí dụng dưỡng bệnh.
② Trương hợp không thể làm việc vì phải dưỡng bệnh và không nhận được tiền lương thì từ ngày thứ tư trở đi sẽ được chi trả 80% của khoản trợ cấp căn bản 1 ngày : trợ cấp (bồi thường) nghỉ việc.
③ Trường hợp thương tật sau khi đã lành, nhưng vẫn còn thương tích ở một mức độ nhất định, được trợ cấp niên kim ứng với mức độ của thương tật hoặc 1 lần tiền : trợ cấp (bồi thường) tàn tật.
④ Trong trường hợp bị chết, được cấp tiền niên kim ứng với số người của gia tộc hoặc 1 lần tiền : trợ cấp (bồi thường) gia tộc.

*Ngoài ra, sau khi bắt đầu dưỡng bệnh, trải qua một thời giam nhất định (tình trạng bệnh cố định) những vẫn không lành, trường hợp mức thương tật nặng, hay vì mức thương tật nặng cần gia định hay các trung tâm phục vụ chăm sóc thì nếu hội đủ điều kiện nhất định sẽ nhận được trợ cấp bảo hiểm như niên kim (bồi thường) thương tật, trợ cấp (bồi thường) chăm sóc v.v…

 

 

 

*Dàn bài này được trích dẫn từ trang web từ Bộ lao động an sinh xã hội tại Nhật Bản.

[Cho các bạn mọi người thực tập sinh]
[PDF tại Bộ lao động và phúc lơi xã hội tại Nhật Bản]

Lại trang chủ

 

Translate »
Top