Cách viết giấy kiện cáo

Ví dụ mẫu: cách viết đơn kiện cáo


Kính gửi Cục tiêu chuẩn lao động

Giấy khai báo (hoặc đơn xin kiện, bản báo cáo, vv… *cần thiết)

Ngày ○○ Tháng ○○ Năm ○○○○
(điền ngày tháng năm khi viết *cần thiết)

Chúng tôi là :
(Họ tên mọi người *cần thiết)

Công ty làm việc : Công ty あいうえお (*cần thiết)
Địa chỉ công ty : 〒○○○-○○○○ ○○○ ken ○○○ shi ○○○cho ○-○-○ (*cần thiết)
Giám đốc công ty : にほん たろう (*cần thiết)
Nghiệp đoàn : ○○○○○○くみあい (*cần thiết)
Địa chỉ nghiệp đoàn : 〒○○○-○○○○ ○○○ ken ○○○ shi ○○○cho ○-○-○ (*cần thiết)
Công ty phái cử bên Việt Nam : Công ty ○○○○○○

[trình bày vấn đề] (*cần thiết)
Chúng tôi sang Nhật ngày ○○ tháng ○○ năm ○○○○.
Sau khi đào tạo 1 tháng ở nghiệp đoàn,
Từ ngày ○○ tháng ○○ năm ○○○○ chúng tôi bắt đầu làm việc ở công ty あいうえお。
*viết mỗi vấn đề chi tiết và rõ ràng
Ví dụ:
– vấn đề thứ nhất
Công ty vi phạm luật tiêu chuẩn lao động. Mỗi ngày tôi làm thêm khoảng 2 tiếng. nhưng tiền tăng ca chỉ 400 yen 1 giờ.
Và lương cơ bản thì 90,000 yen 1 tháng. Mỗi ngày tôi làm việc 8 giờ sáng ~ 5 giờ chiều (có nghỉ trưa 1 giờ), thứ 7 cũng làm việc, thỉnh thoảng chủ nhật cũng làm.
Bảng lương không có gì hết. công ty trả lương bằng tiền mặt vào ngày 5 hàng tháng.
– vấn đề thứ hai
Mỗi ngày, tôi phải làm thêm từ 5 giờ chiều ~ 10 giờ đêm (có nghỉ tối 1 giờ). Chủ nhất thì đôi khi cũng phải làm việc. Còn có vài tháng mà tất cả các ngày chủ nhật không được nghỉ.
Và số giờ làm thêm này không được tính hoàn toàn tăng ca hết.
– vấn đề thứ ba
Tiền thuê nhà rất mắc. 40,000 yen 1 tháng, nhưng chúng tôi sống 4 người 1 phòng.
1 phòng chỉ có 20 m2. và công ty kháu trừ tiền điện, nước, ga 20000 yen 1 tháng. không có bảng kê chi tiết các chi phí.
– vấn đề thứ tư
công ty giữ sổ tài khoản ngân hàng và con dấu của tôi.
Tôi yêu cầu công ty phải trả lại cho tôi, nhưng công ty chối.
– vấn đề cuối
Tôi không tin được công ty này nữa, và thực tế nội dung làm việc khác với hợp đồng phía Việt Nam.
Cho nên tôi mong thay đổi công ty khác mà tôi được nhận thực tập theo đúng luật và ân tâm làm việc.
vv….

Ký tên mọi người (*cần thiết)


Nếu có thể, bạn nên thêm giấy dịch văn bản tiếng Nhật.

  • Nếu bạn gửi thêm văn bản dịch bằng tiếng Nhật vào giấy khai báo bằng tiếng Việt thì bạn có thể được nhận phản hồi sớm hơn từ Cục tiêu chuẩn lao động, vì họ không đủ người phiên dịch ở Cục.
  • Nếu cần nhờ người dịch, thì bạn có thể sử dụng dịch vụ phiên dịch ở đây được. (Xin lỗi hiện tại, đang trong quá trình chuẩn bị)
    *phải trả chi phí, 1000 yen/mỗi 100 từ

Lại trang chủ

 

Translate »
Top