Thay đổi ứng dụng đôi với việc đơn xin tị nạn nghiêm khắc hơn

Thay đổi ứng dụng đôi với việc đơn xin tị nạn nghiêm khắc hơn. đặc biệt là đến thực tập sinh và du học sinh.
18/11/2017, Chính phủ Nhật quyết định việc kiểm tra tị nạn thay đổi ứng dụng nghiêm khắc trong năm nay.
Vì để tránh việc đơn xin tị nạn của mục đích kiếm tiền, và để được thủ tục nhanh hơn cho người tị nạn thật.
Chi tiết sau đây

– Sau khi được nhận đơn xin, Cục quản lý nhập cảnh quyết định 4 phân loại cho người đơn xin trong vòng 2 tháng.
① Khả năng là cao người tị nạn
② Không thể kiểm tra sớm để quyết định người tị nạn hay không
③ Không phải người tị nạn là rõ
④ Việc đơn xin lại

Ý nghĩa của “không phải người tị nạn là rõ” là dưới đây.
– người không bị bức hại trong nước của người đó, do loại dân tộc, loại tôn giáo, loại tư tưởng, tin tưởng chính trị
* Lý do mà có nợ trong nước là không được cho phép tị nạn.

Từ nay, Khi nào người thực tập sinh hay người du học sinh đơn xin tị nạn, thì Cục quản lý lao động sẽ quyết định như sau.
– Trong vòng 2 tháng, Cục quản lý nhập cảnh kiểm tra người đơn xin.
– Trường hợp Cục quản lý nhập cảnh thấy người đơn xin không bị bức hại, Cục quản lý nhập cảnh quyết định đôi với “③ Không phải người tị nạn là rõ”.
– người đơn xin có thể ở Nhật đến khi thời hạn Visa lúc thời điểm đó.- Đã đến ngày thời hạn Visa, rồi Cục quản lý nhập cảnh sẽ bắt giữ người ấy và đưa đến cơ sổ chứa của cục quản lý nhập cảnh. – Sớm nhất có thể, người ấy bị trở về nước bắt buộc.

VD:
*Bạn còn Visa đến 1/6/2018
Ngày đơn xin 1/12/2017
Ngày kết quá kiểm tra tị nạn 1/2/2018
Ngày hết Visa 1/6/2018 – bị giữ vào ở toà nhà cho người lưu trú bất hợp pháp.
Sau đó bị về nước bắt buộc.

Bài báo để tham khảo (bằng tiếng Nhật)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171118-00000048-jij-pol

Translate »
Top