Về luật nhập cảnh

Về công việc Cục quản lí xuất nhập cảnh .

Cục Nhập Cảnh (Nyukan) là bộ phận chính phủ Nhật quản lý nhập cảnh và xuất cảnh cho tất cả mọi người nước ngoài và người Nhật.
Họ cũng quản lý xuất nhập cảnh cho thực tập sinh cùng với chỉ đạo và quản lý cho mỗi nghiệp đoàn quản lý thực tập sinh.
Với lại, Trường hợp mà thực tập sinh bị xâm phạm nhân quyền, thì họ cũng chỉ đạo đến các nghiệp đoàn và các công ty, và ra lệnh yêu cầu cải thiện.

Ví dụ : có những trường hợp dưới đây.

– Bị bắt buộc về nước đột ngột.
* Cấm công ty và nghiệp đoàn bắt buộc thực tập sinh về nước. Nếu bị bắt buộc đưa đến sân bay bị bắt buộc, thì bạn phải nói “Tôi không muốn về nước.” ở quầy xuất cảnh.

Hãy bấm đây để đọc chi tiết

– Bị bắt buộc tịch thu hộ chiếu.
* Cấm bất cứ ai tịch thu hộ chiếu của bạn. Gặp trường hợp này, thì bạn phải liên lạc với Cục Nhập Cảnh.

– Bị cấm đi ra ngoài, ngoài giờ làm việc.
– Bị cấm liên lạc với người bạn và mối quan hệ với người Nhật.
* Ai cũng không thể bắt ép tự do của bạn ngoài giờ làm việc. Gặp trường hợp này, thì bạn phải liên lạc với Cục Nhập Cảnh.

– Hoàn cảnh và thiết bị ở ký túc xá, giống như là trại nô lệ.
(10 người ở 1 phòng, không có phòng tắm, không có đủ số nhà vệ sinh cho 10 người ở )
* Nghiệp đoàn và công ty phải chuản bị chỗ ở như những điều kiện dưới đây. Nếu điều kiện của bạn hợp với điều sau thì bạn phải liên lạc với Cục Nhập Cảnh.
Nguyên tắc : dưới 2 người ở 1 phòng và chiều rộng trên 4.5 m2 đối với mỗi người. Phải có nhà vệ sinh, chỗ rửa tay, chỗ giặt giũ và phòng tắm.
Trường hợp để lại nhà bếp, thì phải giữ sạch bát đĩa và đồ đạc nấu, phải xử trí côn trùng có hại và chuột.

– Khi nào bạn bị bệnh thì công ty hay nghiệp đoàn không đưa bạn vào bệnh viện. Không được họ giúp đỡ.
* Công ty và nghiệp đoàn có nghĩa vụ giữ sức khoẻ và an toàn cho thực tập sinh. Khi bị bệnh nhưng không ai giúp thì bạn phải liên lạc với Cục Nhập Cảnh.

– Bị thương vì người công ty hay nghiệp đoàn đánh bạo lực.
* Bạn phải đi lên trạm cánh sát (交番:こうばん)ngay và nộp báo cáo thiệt hại.
Nếu bạn đi cùng người nói tiếng Nhật giỏi, thì được giải quyết vấn đề sớm hơn.
Động thời hãy báo cáo với Cục Nhập Cảnh.

– Bị thương trong khi làm việc.
* Trường hợp bị thương trong khi làm việc thì có khả năng được nhận bời thường tai nạn lao động.
Bạn phải báo cáo với Cục Nhập Cảnh và đồng thời phải hỏi về tại nạn lao động đến Cục tiêu chuẩn lao động.

Địa chỉ và điện thoại của Cục Nhập Cảnh ở các khu vục là sau đây.

Lại trang chủ

 

Translate »
Top