Thông tin cho các bạn muốn đi du học, từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam – 在ベトナム日本国大使館

Nếu muốn đi du học Nhật thì bạn hãy đọc trươc một bài của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Translate »
Top